Sposób przepływu ciekłego metalu w

Spawanie za pomocą spawarki MIG MAG ( z ang. Metal Inesrt Gas/ Metal Active Gas) znaczy pracę elektrodą topliwą przy osłonie gazów obojętnych, nazywanych MIG, lub aktywnych, inaczej MAG. Gazy osłonowe obojętne stosowane w tej metodzie są to najczęściej argon lub też hel.

Natomiast dwutlenek węgla albo jego mieszanka {wraz z aragonem są to gazy osłonowe aktywne. W wyniku spawania z pomocą spawarki MIG MAG odbywa się zajarzenie łuku elektrycznego między spawanym artykułem a elektrodą, jaka występuje w formie drutu. Podczas spawania jeziorko jak i łuk cienki metalu są chronione strumieniem gazu aktywnego (zatem jak powyżej napisaliśmy dwutlenkiem węgla lub jego mieszanką) albo obojętnego (czyli aragonem czy też helem). Spawarki MIG MAG mogą być uniwersalne, dlatego że nadają się do spawania na większości przedmiotach m.i.n przez sposobność wyboru drutów elektrodowych dla różnorakich metali. W opisywanej metodzie na efekt roboty mają wpływ nie jedynie odpowiednio dobrane parametry (takie jak przykładowo pochylenie uchwytu, szybkość spawania, wolny wylot, to znaczy długość wysunięcia drutu, typ a oprócz tego natężenie przepływu gazu osłonowego, typ i średnica drutu, natężenie i napięcie łuku oraz typ i biegunowość prądu spawania). Istotny tu jest także sposób przepływu cienkiego metalu z topiącego się drutu aż do jeziorka, bowiem ma duży wpływ na dużo czynników, takich jak: stabilność, miarę rozprysku, możliwość spawania w konkretnych pozycjach, kształt spoiny, głębia wtopienia jak również samą wydajność spawania. W zależności od ustawionych własności spawania, więc natężenia prądu, napięcia łuku i od samego składu gazu osłonowego można, znacznie upraszczając, wyodrębnić 3 rodzaje przepływu cienkiego metalu, a więc zwarciowy, natryskowy i mieszany. Łuk zwarciowy posiada małą energię a także nadaje się do spawania cienkich przedmiotów we wszystkich stanowiskach, ale też rzeczy grubszych w tzw. pozycjach przymusowych. Łuk zwarciowy jest to gwarancja zadowalającego wtopienia i co więcej niedużego rozprysku.

Pomimo tego lico spoiny okaże się raczej niezbyt równe. Przez wydłużenie łuku, tzn. wzmożenie napięcia uzyskujemy przepływ mieszany, który może być bardzo niedoskonały, gdyż będzie niestabilny, ma niemały rozprysk i bardzo niezbyt równe lico. Jeśli nadal będziemy powiększać natężenie prądu i napięcie łuku, zainicjujemy w ten sposób przepływ natryskowy, charakteryzujący się bogatą ilością drobnych kropelek. Spawanie z pomocą spawarki MIG MAG w tym wypadku gwarantuje nam dużą wydajność. Rośnie tutaj głębia wtopienia spoiny i jednocześnie zmniejsza się liczba odprysków, zaś samo lico spiny jest gładkie. Z uwagi na wielką energię spawania a także objętość jeziorka, łukiem natryskowym można spawać tylko w pozycji podolnej.Powiązane słowa: