Spawarka MMA - cehcy

Spawanie manualne elektrodą otuloną to wszechstronna, łatwa metoda, która upowszechnia się w wielu sferach przetwórstwa stali. Ze względu na malutką liczbę koniecznego uposażenia forma ta jest ceniona poprzez, swej mobilności zwłaszcza na placach budowy. Cnotą tej metody jest również nieobecność wrażliwego na wiatr gazu ochronnego. Pomimo tanich strategii stosowania jesteśmy w stanie dzięki niej nabyć rezultaty o wysokiej jakości.

Tak samo jak w wypadku spawania metodą MIG/MAG, również w wypadku spawarki MMA nośnikiem łuku spawalniczego stanowi elektroda do spawania wraz z topiącym się równocześnie dodatkiem spawalniczym. W toku spawania ręcznego elektrodą otuloną, elektroda do wytwarzania formułowana jest mianem elektrody otulonej. Ciepło łuku spawalniczego roztapia otulinę elektrody a także surowiec elementarny. Poza tym otulina elektrody rodzi stożek gazowy a także warstwę żużla, takie które chronią rozgrzany obszar elementu przed reakcjami chemicznymi z powietrzem otoczenia. Umożliwia to na zachowanie wytrzymałości oraz ciągliwości stopiwa.

W wypadku źródeł prądu spawalniczego spawarki MMA, fundamentalne jest utrzymanie wyznaczonego prądu na stałym poziomie niezależnie od obecnej długości łuku spawalniczego. Napięcie produkcji przekształca się przy tym odpowiednio do chwilowej długości łuku spawalniczego. Najprostszymi źródłami prądu spawalniczego są transformatory bez prostowników ze zmiennym rozproszeniem pola magnetycznego za sprawą dostrajanego jarzma transformatora, co zezwala na zachowanie żądanego prądu spawalniczego.

Spawarka MMA przydaje się do prawie wszystkich metali, z wyjątkiem aluminium. Korzystanie owej formy spawania nie ogranicza się jedynie do warsztatu, niemniej jednak spełnia ważną rolę również na zewnątrz, na placach budowy, a choćby pod wodą. Stosunkowo małej prędkości spawania i niedobór opcji mechanizacji procesu przeciwstawić można małe koszty ekwipunku, łatwość obsługi a także niewielki poziom hałasu z zastosowaniem prądu stałego, podczas pracy ze spawarką. Po skończeniu spawania niezbędne jest usunięcie powłoki żużla, jednakże zapewnia ono najlepszą kontrolę połączenia. W celu zapewnienia bezproblemowego spawania różnorodnych wytworów, źródła prądu spawalniczego najświeższej generacji wyposażone są w liczne parametry pomocnicze. W toku spawania elektrodą otuloną, charakteryzującego się masywnymi kroplami, tworzy się zagrożenie przyklejenia. Zanim jeszcze do tego dojdzie, prąd spawalniczy zwiększa się na ułamek sekundy, uwalniając w ten sposób elektrodę.

Niezbyt kolosalna prędkość spawania, a także brak możliwości mechanizacji wyznacza metodzie spawania elektrodami topliwymi naturalne granice pod aspektem wydajności pracy. Spawanie elektrodą topliwą najlepiej sprawdza się w zastosowaniach mobilnych na placach budowy, jak też w produkcji elementów o niskim udziale połączeń spawanych.Powiązane słowa: