Przewóz osób uprawnienia

Czy okazjonalny przewóz jednostek pożąda wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego? Tak, kiedy transportuje się choćby do 9 osób, łącznie z kierowcą. Transport drogowy, taki który odbywa się przy wykorzystaniu auta takim jak bus do niemiec o liczbie miejsc do 9 (łącznie z kierowcą), wystarczy posiadanie prawa jazdy kat. B. Cóż bardzo ważne, nie jest wymagane korzystanie z tachografu, ani uiszczanie zapłat elektronicznych.

Aby dostać licencję na przygotowanie okazjonalnego transportu drogowego ludzi, trzeba m.in.:

1) mieć szanowną reputację – nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, ani posiadać prawomocnego orzeczenia które zakazuje wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego;

2) kierującego pojazdów do 9 jednostek razem z kierowcą, muszą posiadać aktualne prawo jazdy kat. B, ale również obowiązujące orzeczenia lekarskie plus psychologiczne;

3) należy posiadać również tytuł prawny do władania pojazdem, którym będzie robiony okazjonalny transport drogowy. Przy transporcie drogowym pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób zabronione jest:

1) umieszczanie oraz stosowanie w aucie taksometru;

2) umieszczanie w model wyraźny oraz czytelny z zewnątrz określonego samochodu równoległych oznaczeń, które podają: nazwę, adres, telefon, stronę WWW właściciele firm prowadzącego przewóz, oraz odmiennych oznaczeń, jakie umożliwią identyfikację sprecyzowanego przedsiębiorcy, a oprócz tego reklam usług taksówkowych albo odrębnych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe;

3) umieszczanie na dachu określonego pojazdu lamp czy też rozmaitych przyrządów technicznych.

W konkluzji działalność gospodarcza w zakresie przewóz ludzi jest działalnością, która wymaga uzyskanie dogodnego typu licencji.Powiązane słowa: