Parkowanie w mieście musi być taką męką?

Problem odszukania wolnego miejsca parkingowego zdaje się być coraz bardziej interesującym zagadnieniem dla aglomeracji lub też zajmujących spore powierzchnie miast. Na drogach naszych miejscowości pojawia się rosnąca ilość aut. Nie ma to przełożenia to na nieszczęście na ilość możliwych miejsc parkingowych. Ich ogół nie zwiększa jednakże równomiernie do posiadanych aut.

W dużym terenie aglomeracyjnym jakim jest choćby Kraków nie bez problemów znaleźć parking dla autka, nie biorąc pod uwagę o dużych pojazdach, takich jak TIR-y. Z tego powodu ich kierowcy już wcześniej powinni się zorientować co do możliwości zdobycia miejsca na parkingu, aby uniknąć mandatu za pozostawienie autka w nieodpowiednim miejscu bądź w najgorszym wypadku odholowania pojazdu. Najlepiej zrobić to przy skorzystaniu zasobów globalnych i odpowiednich kryteriów szukania. Przykładowe hasło, którego można użyć, to „ parking TIR ciężarowych Kraków obwodnica A4 strzeżony dozorowany ”. Ilość wolnych miejsc do parkowania zależy od tzw. polityki parkingowej miasta.

Zaczęła swój byt ona w wyniku uświadomienia sobie przez władze miasta, do czego doprowadza pozwolenie na darmowe korzystanie z parkingów w każdym wybranych miejscu. Prowadziło to jednakże do stopniowej degradacji miast, a poza tym w znacznym stopniu utrudniało przemieszczanie się rowerzystów i pieszych. Nie mówiąc na ten moment o zwiększaniu się zanieczyszczenia powietrza w mieście. W związku z tym w centrum każdego większego miasta, ustanowiona została strefa odpłatnego parkowania, aby lepiej administrować dostępnością zakorkowanego do tej pory centrum.

Stworzenie płatnych stref parkingowych zdało się wyjątkowo korzystne. Nastąpiło ożywienie centrów miast, a ponadto poprawa jakości życia oraz zmniejszenie się zanieczyszczenia powietrza. Nie mówiąc już o opłatach parkingowych, które zasiliły budżety miast.Powiązane słowa: