Jak podzielono strefy czasowe na Ziemi?

Ujednolicenie czasu dla globu spowodowałoby sytuację, w której to zegarki mniej więcej połowy ludzkości pokazywałoby południe w różnorakich porach nocy. Z takowego powodu ujednolicono możliwie najmniej uciążliwie, dzieląc Ziemię na 24 strefy czasowe. Czas słoneczny, zależny jest od położenia Słońca nad danym miejscem na Ziemi, zaledwie w przybliżeniu ma związek z godziną na naszych zegarkach.

Gdyby było odmiennie i zegary pokazywałyby ten prawdziwy astronomiczny czas, nie byłoby na globie 2 zegarków wskazujących w jednym okresie tę samą godzinę. Wtenczas funkcjonowałyby magia czasu, której nie moglibyśmy opanować. Czas słoneczny dla każdego miejsca na Ziemi jest inny. W związku z tym z ustalonym według niejednolitych zasad czasem urzędowym obowiązującym na różnych obszarach, nie w każdej z stref czasowych wskazania zegarków różnią się w porównaniu do stref sąsiadujących o godzinę. Czas urzędowy bywa podyktowany lokalną tradycją, stąd też różnice wynoszące dla przykładu pół godziny albo nawet 15 minut w zestawieniu do czasu konkretnej strefy czasowej. Pomijając czasy urzędowe, cała strefa znajdująca się na prawa od tej, w jakiej się znajdujemy, posiada godzinkę późniejszą, a ta na lewo o godzinę wcześniejszą.

Ponieważ nasza planeta jest kulą, podzielono 360 stopni na 24 strefy godzinowe, wypadające zatem co 15 stopni. Potem wszak dla wygody krawędzie stref czasowych dopasowano, w miarę możliwości, do granic krajów. Jednakże w wypadku państwa o wielkiej powierzchni zasada ta nie sprawdziła się i dlatego w USA jest aż 6 stref czasowych. Wprowadzenie czasu letniego to myśl amerykańskiego polityka Benjamina Franklina.

Szukał on sposobu, by latem przekonać obywateli do wcześniejszego wstawania jak również wcześniejszego chodzenia spać. Posunięcie zegarków spełniło oba takiego rodzaju życzenia.Powiązane słowa: