Innowacyjne izolacje

Izolacja to rodzaj zabezpieczenia dwóch przylegających systemów, podzespołów. Używa się ją w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania. Przystępne są rozliczne rodzaje izolacji. Te najbardzej popularne to: - elektryczne – zapobiegające przepływowi ładunków elektrycznych - wodochronne (hydroizolacje) – chroniące przed działaniem wody, wilgoci i pary wodnej - termiczne (termoizolacje) – zabezpieczające przed niekorzystną rotacją ciepła z otoczeniem - wiatrochronne (wiatroizolacje) - chroniące przed ucieczką ciepła spowodowaną przewiewem, dopływem wilgotności atmosferycznej do wnętrza okrywanej przegrody, wywiewaniem cząstek otuliny oraz osiadaniem w niej kurzu. Izolacje zimnochronne mają użytek w osłonie rur, przewodów powietrznych, zbiorników, klimatyzacji i wentylacji. Ich najważniejszym zadaniem jest tłumienie akumulacji pary wodnej i zmniejszanie strat energii. Należą do nich również otuliny i płyty z kauczuku spoistego pokryte potrójnym płaszczem zewnętrznym (polipropylen, aluminium, warstwa odporna na UV). Użytkuje się je w wewnętrznych oraz peryferyjnych instalacjach: chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, ogrzewających i technologicznych. W dobie światowego ocieplenia i dużych cen energii jest nadzwyczaj ważne, ażeby wystrzegać się wszelkich strat w działaniu tego rodzaju urządzeń.Powiązane słowa: