Gdzie zaparkować? - problem kierowców

Kłopot znalezienia wolnego miejsca na parkingu okazuje się coraz istotniejszym zagadnieniem dla aglomeracji czy dużych miast. Na drogach polskich miejscowości widzimy rosnąca ilość aut. Nie przekłada się to niestety na liczebność ewentualnych miejsc parkingowych. Ich ilość nie zmienia się jednakże równomiernie do liczby samochodów.

W dużym obszarze zurbanizowanym jakim jest choćby Kraków nie sposób znaleźć wolny teren parkingowy dla autka, nie wspominając już o znacznej wielkości pojazdach, typu TIR-y. Z tego powodu ich kierowcy lepiej wcześniej powinni się zorientować co do szans parkingowych, żeby uniknąć kary za pozostawienie autka w niedozwolonym miejscu lub nawet odholowania pojazdu. Najlepiej zrobić to używając zasobów globalnych i stosownych kryteriów wyszukiwania. Przykładowe hasło, którego można użyć, to „ parking TIR ciężarowych Kraków obwodnica A4 strzeżony dozorowany ”. Wartość ewentualnych miejsc do pozostawienia pojazdu zależy od tzw. polityki parkingowej miejscowości.

Zaczęła swój byt ona w wyniku uświadomienia sobie przez władze miejskie, do czego doprowadza zgoda na darmowe pozostawiania samochodu w każdym dowolnym miejscu. Powodowało to bowiem stopniową degradację miast, a też w dominującym stopniu utrudniało przemieszczanie się rowerzystów i pieszych. Nie mówiąc już o zwiększaniu się zanieczyszczenia powietrza w mieście. W wyniku tego w punkcie centralnym niejednego niemałego miasta, ustanowiona została strefa niedarmowego parkowania, żeby rozsądniej administrować dostępnością zakorkowanego do tego czasu centrum.

Zarządzenie płatnych stref parkingowych zdało się nieoczekiwanie korzystne. Nastąpiło ożywienie centrów miast, a także polepszenie się jakości życia i co więcej spadek zanieczyszczenia powietrza. Nie mówiąc już o opłatach parkingowych, które zasiliły budżety miast.Powiązane słowa: