Cyfrowy kompas

Kompas innymi słowy zwany busolą, jest sprzętem jakie służy do wskazywania kierunku północnego, zezwala wskazać nasze położenie względem czterech stron świata. Wykonany jest z igły magnetycznej, która swobodnie obraca się, z podziałki kątowej, na jakiej naniesione zostały odpowiednimi międzynarodowymi symbolami: północ, południe, wschód a także zachód. Dobry kompas powinien być chronicznym komponentem wyposażenia turysty, szczególnie górskiego.

Bez względu na teren, w jakim działają turyści, winni go posiadać za każdym razem przy sobie. Porządny kompas jest to solidna konstrukcja: wielka, obrotowa tarcza, ogromna pokryta fosforyzującą farbą igła, szczególnie zawieszona w płynie stabilizującym, do tego celownik do wyznaczania azymutu. Na obudowie winna być skrupulatnie a także stale wyrysowana linijka. W dobrym kompasie ruch igły winien być płynny a także stosunkowo szybki, nawet przy pewnym pochyleniu kompasu. Jeśli odczyt wymaga niezwykle precyzyjnego wypoziomowania kompasu, świetniej zrezygnować z kupienia.

Coraz to powszechniejsze stają się kompasy cyfrowe. Ich zaletą jest możliwość automatycznej korekcji deklinacji magnetycznej, natomiast negatywem, tak jak wszystkich przyrządów elektronicznych , zawodność z powodu wyczerpania baterii. Wbudowany kompas cyfrowy działa w taki sam sposób jak igłowy kompas magnetyczny. Na dokładność wskazań kompasu cyfrowego mają możliwość oddziaływać zakłócenia magnetyczne oraz środowiskowe, scalone dla przykładu z bliskością magnesów zamieszczonych w słuchawkach telefonu komórkowego.

Kompas cyfrowy winien dopomóc tylko jako lekka pomoc przy nawigacji. Nie trzeba na nim opierać się jako na metodzie określania bezbłędnego położenia, zbliżenia, odległości czy też kierunku.Powiązane słowa: